Filformat: Tryckfärdig pdf om minst 300 dpi.
Tryckprofil: ISOcoated_v2_300_bas
Länk till tryckprofil: www.v-tab.se/tjanster/farginstallningar-magasin
Kontakt tryckeri: Magnus.Larsson@v-tab.se och Anders.Englund@v-tab.se
Märkning: Vinr_företagsnamn
Sändning/leverans: vi.annons@vi.se